top of page
Refugees_97.JPG
World Map.png

“Heroes are ordinary people who make themselves extraordinary”

– Gerard Way

De Superhero Academy helpt kinderen en jongeren naar een betere toekomst, door met een trauma-sensitieve aanpak hun veerkracht te versterken. 

Veel kinderen en jongeren groeien op onder ingrijpende omstandigheden

zoals conflict, moeten vluchten, mishandeling en armoede.

 

Zij worden geconfronteerd met angst, verslechterde mentale gezondheid

en vaak het verlies van veiligheid, kansen of zelfs het vertrouwen in een betere toekomst. 

 

Deze veelal traumatiserende gebeurtenissen hebben een negatief effect op de ontwikkeling van jeugd, op hun functioneren en de maatschappij waarin zij leven.

Training en advies in het bekrachtigen van (getraumatiseerde) jeugd voor een optimale ontwikkeling.

De Superhero Academy biedt nationaal en internationaal training en advies in het bekrachtigen van (getraumatiseerde) kinderen en jongeren, door middel van:

Teamtraining voor
professionals

Voor teams die werkzaam zijn binnen NGO's, onderwijs, jeugdzorg en (geestelijke) gezondheidszorg

Samenwerking in
project / programma

Voor organisaties met projecten, programma’s en/of beleid gericht op kinderen en jongeren

Groepstraining voor
kinderen & jongeren

Voor kinderen en jongeren in scholen, vluchtelingen-kampen, buurthuizen en asielzoekerscentra

Veerkracht

Het versterken van veerkracht verbetert de mentale gezondheid. Via professionals -of direct met de kinderen en jongeren zelf- wordt veerkracht vergroot door het:

  • Begrijpen van (de effecten van) trauma

  • Versterken van zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfregulatie

  • Ervaren van successen

  • Activeren van sociale hulpsystemen

  • Versterken van de identiteit 

  • Versterken van communicatieve vaardigheden

  • (Weer) Leren dromen, toekomstoriëntatie

  • Vergroten van plezier en geluk 

  • Pakken van controle en eigenaarschap over eigen leven

SuperHero.jpg

Photo: Gustavo Ruben Valenzuela, edit: Arjan Bos

bottom of page