top of page
IMG_3855.jpg

"The greatest glory in living lies not

in never falling, but in rising

every time we fall" – Nelson Mandela

Photo by Milene van Arendonk

 

De Superhero Academy bouwt aan de toekomst van kinderen en jongeren, met respect voor hun verleden.

 

Door middel van trauma-sensitieve trainingen en projecten worden weerbaarheid, mentale gezondheid, identiteitsontwikkeling en toekomstperspectief in kinderen versterkt. Met de juiste begeleiding vinden zij hun eigen kracht en kunnen zij hun potentieel optimaal benutten.

 

Dat komt niet alleen hun eigen toekomst, maar ook die van de maatschappij om hen heen ten goede.

Aanpak

We laten ieder kind zijn of haar superkracht vinden!

Training & Samenwerking

Teamtraining professionals

Nationaal en internationaal

In deze in company training worden kennis, vaardigheden en tools verkregen om veerkracht, mentale gezondheid, identiteitsontwikkeling en toekomstperspectief bij jongeren te vergroten. Er is speciale aandacht voor trauma-sensitief werken.

 

Ook wordt ingegaan op professionele zelfzorg, ter voorkoming van burn-out en secundaire traumatisering.


Het team verkrijgt kennis en kunde welke zij direct kunnen toepassen. De volledige training omvat drie bijeenkomsten, maar er kunnen ook workshops over de deelthema's worden verzorgd.

65d06fd8-446e-4d81-acd5-3c89e2024c88.jpg
Anker 1

Samenwerken in projecten/programma's

Nationaal en internationaal

De Superhero Academy biedt organisaties training, advies en ondersteuning op het gebied van trauma-sensitief werken, veerkracht, mentale gezondheid en identiteitsontwikkeling.

Met name gericht op kinderen en jongeren uit achtergestelde situaties.

Daarbij beschikt de Superhero Academy over een netwerk van specialisten en partners; zo maakt Superhero Academy o.a. deel uit van de coöperaties Laguna Collective en EduXprss.

0f7edd57-f525-4726-b37f-1df512a91eaf_edited.jpg
Anker 2

Groepstraining kinderen / jongeren

Nationaal en internationaal

Met een Superhero training ontdekken kinderen en jongeren -middels kennis, vaardigheden en tools- hun innerlijke kracht. Zij leren zichzelf beter kennen en hun unieke veerkracht inzetten voor een betere toekomst. 

 

De training omvat een project van verschillende bijeenkomsten; altijd op maat gemaakt in samenwerking met de lokale organisatie of instelling.

 

Idealiter worden dit gekoppeld aan een teamtraining van lokale professionals en follow-up begeleiding; om de bereikte impact te borgen en verduurzamen.

b6210ca9-2236-4986-9ad1-3217a5cdfc8c.JPG
Anker 3

Methodiek

Het aanbod van de Superhero Academy is gebaseerd op:

  • Resilience Theory -  Fergus & Zimmerman

  • Self Determination Theory - Ryan & Deci

  • Cognitive Behavioral Therapy – Beck & Ellis

  • Positive Psychology - Seligman & Csikszentmihalyi

  • Attachment Theory - John Bowlby

  • Theory of Mindset - Carol Dweck

  • Psychosocial Development Theory - Erik Erikson

  • CHIME framework - Leamy et. al. (METS / 7ROSES)

  • Theory of Multiple Intelligence – Howard Gardner

  • Groene Spelen 

bottom of page