top of page
Uganda.JPG

“Heroes aren’t extinct,

they are all around us”

– C. G. Cooper

Photo by Milene van Arendonk

De Superhero Academy zet zich in voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren  die opgroeien in achtergestelde omstandigheden.

 

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen ernstige gevolgen hebben op de ontwikkeling en mentale gezondheid van jeugd; zoals trauma. Zij hebben een vergrote kans op gezondheidsklachten en psychosociale-, ontwikkelings- en leerproblemen.

Missie

Kinderen en jongeren hun innerlijke (veer)kracht laten ontdekken,

zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen naar een goede toekomst!

Moria Refugee Camp_19.JPG

Wanneer kinderen en jongeren hun eigen (veer)kracht ontdekken, kunnen ze beter omgaan met hun verleden én greep op hun toekomst krijgen.

 

Zij ontdekken deze kracht wanneer zij zich weer verbonden voelen met anderen, succes ervaren, hun identiteit ontwikkelen en de juiste vaardigheden aanleren om hun mentale gezondheid en veerkracht te vergroten.

 

De Superhero Academy traint o.a. professionals om trauma-sensitief de Superkracht in jongeren te activeren. Zodat zij bijdragen aan een optimale ontwikkeling en mooie toekomst van ook kwetsbare jeugd.

Photo by Milene van Arendonk

Visie

Ontstaan

De Superhero Academy is opgericht door pedagoog Sjouke Ummels. Ze heeft 10+ jaar ervaring in het werken bij internationale organisaties (NGO’s), gericht op het psychosociale welzijn van jeugd. 

Vanuit het werkveld werd duidelijk hoe groot de behoefte aan praktische kennis en kunde is, op het gebied van veerkracht, mentale gezondheid en trauma. Niet alleen vanuit (getraumatiseerde) jongeren zelf, maar ook vanuit de professionals die zich inzetten ten behoeve van hun ontwikkeling.

 

Vastberaden het verschil voor kwetsbare jeugd te maken startte Sjouke -in samenwerking met specialisten en ervaringsdeskundigen- de Superhero Academy. 

Sjouke

Sjouke Ummels MSc.

Pedagoog & Trainer

LI.png
bottom of page